Microwave oven

Mobile Phones & Electronics/Other Electronics [Sell]
 • Microwave oven - Free Ads Sri lanka

Microwave oven

Added March 28, 2018
Place Narammala, Kurunegala
Share this Ad On

Description

පාවිච්චි නොකරනලද පිටරටින් ගෙනෙන ලද LG microwave oven aka මුදල් හදිසියකින් ඉක්මන් විකිණීම

Narammala, Kurunegala

Narammala, Kurunegala Google Street View

(Cannot see any thing? Click here for Help )

Microwave oven - Free Classifieds Sri lanka Upali

078 - 7786794
Narammala, Kurunegala

Email to Advertiser
Similar Search Result(s) for: Microwave oven (Remove) >> Mobile Phones & Electronics (Remove) >> Other Electronics (Remove)

Microwave oven

[Sell]
Rs. 12,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

IR Laser Thermometers For Sale in Sri Lanka LK

[Sell]
Rs. 6,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

DISPLAY FREEZER

[Sell]
Rs. 85,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Dishtv sundirect videocnd2h airtel dth recharge

[Sell]
Rs. 350.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Cheapest and latest electronics items in Sri Lanka

[Sell]
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

KIDS GPS Smart WATCH

[Sell]
Rs. 4,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Industrial Thermometers For Sale in Sri Lanka Best

[Sell]
Rs. 4,500.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Industrial Temperature Meters For Sale Sri Lanka

[Sell]
Rs. 6,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Industrial Temperature Meters For Sale Sri Lanka

[Sell]
Rs. 6,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Bright Stand Fan BR 16-04

[Sell]
Rs. 4,100.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: April 20, 2018

Micrometer Precision Tools For Sale Sri Lanka

[Sell]
Rs. 4,800.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: March 06, 2018

STAND FAN MT-1616 MACKSONIC

[Sell]
Rs. 4,550.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: March 03, 2018

RICE COOKER MT-2200 MACKSONIC

[Sell]
Rs. 3,380.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: March 03, 2018

Paint Thickness Gauge For Sale in Sri Lanka

[Sell]
Rs. 24,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: December 21, 2017

Digital Micrometer Screw Gauge For Sale Sri Lanka

[Sell]
Rs. 12,500.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: December 19, 2017

Cement Concrete Moisture Meter For Sale Sri Lanka

[Sell]
Rs. 14,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: December 15, 2017

Fridge Freezer Thermometer For Sale Sri Lanka LK

[Sell]
Rs. 4,500.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: December 15, 2017

DO Meter Dissolved Oxygen Tester For Sale in Sri L

[Sell]
Rs. 62,000.00
 • Kurunegala Narammala
 • Published on: November 14, 2017

Microwave oven - Stay safe tips for publisher and buyers in MyOffers.lk Free Ad Posting Site in Sri Lanka වැදගත් අවවාදයයි ප්‍රවේශම් වීමේ සහ ආරක්ෂාව සදහා

මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම කරන විට, ඔබ තරයේ නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කර පසුව මුදල් හුවමාරු කිරීමට පුද්ගලිකවම හිමිකරු / මිලදීගන්නා හමු විය යුතුය. එවැනි හමුවීමක් බොහෝ ජනතාව රැදී සිටින වෙලාවක් සහ ප්‍රසිද්ධ පොදු ස්ථානයක් තෝරාගන්න.
මුදල් රැගෙන ගනුදෙනු කිරීමට වඩා ආරක්ෂිත විකල්පයක් ලෙස, ඔබ සුරක්ෂිතව ඔබගේ බැංකු ගිණුමට සම්බන්ධ කළ හැකි පිළිගත් සමාගම්, උදාහරණ ලෙස ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හෝ ඔබේ වීසා ඩෙබිට් සමඟ ඔබේ අයිතමය සඳහා ගෙවීම් ක්‍රම සලකා බලන්න. එය ගෙවීම් කිරීමට ඉක්මන් හා පහසු ක්‍රමයක් වන අතර මිලදී ගැනීම ආරක්ෂණ සමඟ ඇත. . අලෙවිකරුවන් වෙත චෙක් පතක් තැපැල් කිරීම් හෝ වයර් මුදල් තැන්පත් හෝ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුම ඔස්සේ මුදල් හුවමාරු යනාදියෙන් වලකින්න . ඇමේසන් ගෙවීම්, ගූගල් වොලෙට්, ඇන්ඩ්රොයිඩ් ගෙවීම් වැනි සේවා, වෙස්ටර්න් යුනියන් හෝ මනිග්රෑම් වැළැකිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන්, මුදල් වංචාකරුවන්, මෙම සේවා භාවිතා කරනු ඇති අතර ඇතැම්විට නීත්‍යානුකූල සමාගම ලේඛන කූටලෙස සකසා ඉදිරිපත් කල හැක. එවන් ක්‍රම සහ වංචාකරුවන්ගෙන් වැලකී මිලදී ගැනීමට හෝ විකිනීමට පෙර ඉතාහොදින් විස්තර සොයාබලන්න.
ඔබගේ OnlinePola.lk ගිණුම සදහා වන රහස් වචනය වෙනස් කිරීමට ඉල්ලා නොමැති විටකදී යම් හෙයකින් ඔබගේ OnlinePola.lk ගිනුමේ රහස් පදය වෙනස් කිරීමට ඊමේල් පණිවුඩයක් ලැබී ඇත්නම් ප්‍රවේශම් වන්න. මෙය බොහෝ විට ඔබගේ ගිණුම වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ස්පෑමර්කරුවකු/වංචාකාරි පුද්ගලෙයෙක් විසින් ඔබව නොමග යැවීමට තැනූ ඊමේල් පණිවුඩයක් විය හැක. අපි වෙත ප්‍රවිෂ්ට වීම සඳහා, ඔබ වෙත එන ඕනෑම ඊමේල් පණිවුඩයක් අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත සෘජුව ඔබ ගෙන යනු ඇත. අපගේ වෙබ් පිටුව තුළ MyOffers.lk ලකුණක් සෑම විටම ඉහල වම්පස කෙලවරේ ඇත. ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරය තුල අපගේ වෙබ් ලිපිනය www.myoffers.lk ලෙස නිවරදිව පෙන්නුම කරන්නෙ දැයි නිතරම සොයා බලන්න.
ඔබේ සාමාන්‍යය බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න. අන් අයගෙන් අහන්න අදහස් ලබාගන්න. යමක් සත්‍ය බව ඉතා හොදින්ම තහවුරු නම් - බොහෝ විට එය විය හැක.
07xx-xxxxxx
Click to show contact number(s)
078 - 7786794
Narammala, Kurunegala
Click to view in Google map
Share this with a Friend
Click to send this ad link to your friend

Microwave oven - Stay safe tips for publisher and buyers in MyOffers.lk Free Ad Posting Site in Sri Lanka Important Stay Safety Warning

When buying or selling, you should meet in-person to thoroughly inspect the product and then exchange funds. Meet in a public place with many people around, such as a coffee shop,.
As a safe alternative to carrying cash, consider paying for your item with PayPal, ATM Card, a reputable company where you can securely link your bank account, your credit cards or your VISA Debit. It’s a quick and easy way to make a payment and comes with Purchase Protection. Never mail a cheque or wire money to sellers. Services like Amazon Payments, Google Wallet, Android Pay, Western Union or MoneyGram should be avoided. Typically, scammers will use these services and will even falsify documents from a legitimate company. It’s best to avoid them entirely and keep things local!
Be wary of emails asking you to confirm your account or a password or email address change that was not requested. These are very often phishing emails by scammers trying to gain access to your account. Any emails we send requiring you to log in will bring you directly to our site. The MyOffers.lk sign in page should always show up as being secure in your web browser and double check website address in url (it should be www.myoffers.lk).
Use your common sense. Ask form others. If something sounds too good to be true- it probably is.

SUB CATEGORIES

  CATEGORIES

  Microwave oven - Free online classifieds website - Hit Ads, Automobile, Electronics, Cars, Property and Jobs in Sri Lanka
  Microwave oven - Business Directory Sri Lanka, Get your business listed in sri lanka business directory. sri lankan business directory has business reviews, top rated services, and events near you.
  Microwave oven - Android App MyOffers.lk - Post Free Ad - Automobile, Jobs, Property Free Ads Sri Lanka